Logo Institut del Teatre

Qualitat

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i amb el compromís de transparència i de rendir comptes a la societat, els centres d’ensenyament artístic superior han de desenvolupar i garantir polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat que responguin a les necessitats de les mateixes institucions i a les expectatives de la societat.

L’Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) estableix, documenta i manté un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ-ESAD) d’acord amb les indicacions del programa AUDIT de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i d’acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El model de gestió segueix el cicle de millora contínua: planificació de les tasques a realitzar, desenvolupament de les tasques planificades, revisió de les accions dutes a terme recollint evidències, mesurant resultats i detectant desviacions i planificant novament actuacions de millora.

La responsabilitat de la implantació del SGIQ-ESAD recau en la Direcció de l’escola. Les polítiques i els objectius són fixats per l’Equip Directiu, conjuntament amb la Comissió de Qualitat que s’ha creat per a aquesta fi.

En aquest enllaç trobareu els indicadors de qualitat de l'ESAD corresponents als cursos acadèmics 2013-14, 2014-15 i 2015-16.

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat